PALABRA Sp. z o.o.

PALABRA Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (NIP 6793129400, Regon 264589781, KRS 0000620626). O kapitale zakładowym w wysokości 2 400 000,00 PLN jest spółką celową posiadającą nieruchomość położną w Sosnowcu przy ul. Braci Mieroszewskich 120 będącą Galerią Handlową w centrum miasta

Przedmiotowa nieruchomość tworzy zwarty kompleks o łącznej powierzchni 0,8858 ha zabudowany budynkiem o funkcji handlowo-usługowej oraz budynkiem o funkcji magazynowej.

Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkalna wielorodzinna oraz usługowa. Nieruchomość charakteryzuje się dobrym dostępem do elementów infrastruktury miejskiej. W odległości około 1 km na północ przebiega droga krajowa nr 94, a w odległości około 4 km znajduje się wjazd na wschodnią obwodnicę Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

Kompleks działek charakteryzuje się  zwartym regularnym kształtem. Wjazd na teren nieruchomości w drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej od strony zachodniej – ulica Braci Mieroszewskich. Teren w znacznej części zabudowany utwardzony, wyznaczone są ciągi komunikacyjne oraz miejsca parkingowe. Południowo wschodni narożnik kompleksu niezagospodarowany, porośnięty niską roślinnością.