GANADOR Sp. z o.o.

Ganador Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (NIP 6793098421, Regon 123048218) o kapitale zakładowym w wysokości 2.300.000 PLN jest to spółka celowa powołana w celu nabycia siedmiu nieruchomości komercyjnych na Śląsku.

Spółka akualnie posiada prawa własności lub użytkowania wieczystego sześciu nieruchomości handlowo-usługowych położonych w Bytomiu, dwie w Rudzie Śląskiej, Sosnowcu i Ząbkowicach Śląskich o łącznej powierzchni użytkowej budynków 2612 m2 oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zabrzu o powierzchni działki 721 m2.

Spółka będzie nadal realizowała przyjętą strategię, gdyż przynosi ona zamierzone rezultaty. Jej głównymi założeniami są:
- wartość nabywanej nieruchomości ma wynosić kwotę do 1 000 000 PLN
- nieruchomości są nabywane tylko za gotówkę, bez korzystania z kredytu bankowego
- prowadzona działalność bez presji banków zwiększa bezpieczeństwo inwestycji
- nieruchomości są nieobciążone co obniża ryzyko
- realizowany jest dodatkowy zysk przy bardzo zrównoważonym rozwoju.

.