Poznaj nasze spółki

Szczegóły

Obszary działań

Szczegóły

Aktualności

Zmiana nazwy firmy na JR HOLDING ASI S.A.

DATA: 22.10.2019

Informujemy, iż w dniu 22 października 2019 r. na podstawie elektronicznego odpisu aktualnego z KRS Emitent uzyskał informację o dokonaniu w dniu 21 października 2019 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców KRS zmiany § 1 Statutu Spółki, dokonanej uchwałą nr 20/06/2019 w dniu 28 czerwca 2019 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta. 

Zarejestrowane brzmienie § 1 Statutu:

„§ 1 1. Spółka działa pod firmą JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu: JR HOLDING ASI S. A.”

Nowy adres siedziby JR HOLDING S.A.

DATA: 15.07.2019

Zarząd JR HOLDING S.A. z informuje, iż w dniu 15 lipca 2019 roku podjął uchwałę w sprawie zmiany adresu siedziby Spółki.

Nowy adres siedziby Spółki jest następujący: ul. Grzegórzecka 67D lok 26, 31-559 Kraków.

Zobacz więcej

JR HOLDING NA GIEŁDZIE

Szczegóły

relacje inwestorskie

Szczegóły

SIEDZIBA

ul. Grzegórzecka 67D lok. 26 31-559 Kraków

Skontaktuj się z nami