COLUMBUS ENERGY S.A.

Columbus Energy S.A. prowadzi pełną obsługę inwestycji związanej z instalacją systemów OZE, w szczególności systemów fotowoltaicznych. Strategia sprzedaży w segmencie instalacji OZE, w szczególności instalacji fotowoltaicznych o mocy od kilku do kilkunastu kWp dla klientów indywidualnych została oparta o propozycję kompleksowej usługi przeprowadzenia inwestycji. Przewaga konkurencyjna tej oferty polega na minimalizacji formalności po stronie Klienta poprzez przeniesienie w umowie spraw formalnych oraz zorganizowania finansowania inwestycji na Columbus Energy S.A. Świadczenie usługi rozpoczyna się w momencie wskazania potencjalnego klienta, dla którego Spółka przeprowadza audyt fotowoltaiczny, na podstawie którego Klient może bezpośrednio zobaczyć korzyści i oszczędności uzyskane dzięki zainstalowaniu instalacji fotowoltaicznej.

Również dla Klienta biznesowego Columbus Energy S.A. realizuje wszystkie etapy inwestycji od pozyskania niezbędnych pozwoleń i dofinansowania wraz z rozliczeniem do realizacji inwestycji i uruchomienie instalacji. Proces sprzedaży w tym kanale dystrybucji rozpoczyna się od wykonania audytu fotowoltaicznego, który pozwala wskazać potencjalnemu Klientowi możliwości uzyskania oszczędności oraz kalkulacje korzyści. Audyt ten jest też niezbędnym elementem do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji na poziomie 50% kosztów kwalifikowanych. Na podstawie wykonanego audytu Columbus Energy S.A. dobiera odpowiednią instalację dla przedsiębiorstwa, która pozwala na optymalizację kosztów i przychodów. Jeżeli przedsiębiorstwo zdecyduje się na podstawie danych z audytu na skorzystanie z naszych usług, Spółka przejmuje na siebie cały proces inwestycyjny od wystąpienia o pozwolenie na budowę i jego uzyskanie poprzez napisania wniosku o pozyskanie dotacji na realizację inwestycji, poprzez jej wykonanie i rozliczenia. Na podstawie podpisanej umowy Columbus Energy S.A. opracowuje wniosek o dofinansowanie inwestycji wraz z załącznikami. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu Spółka przystępuje do realizacji inwestycji i jej rozliczenia. W ramach zaoferowania kompleksowej usługi klienci biznesowi mogą w ramach umowy zlecić Columbus Energy S.A. również rozliczanie wyprodukowanej energii i sprzedaż zielonych certyfikatów w imieniu klienta. Opracowaniem wniosku dla naszego klienta (przedsiębiorstwa) oraz jego rozliczeniem zajmują się podmioty zewnętrzne specjalizujące się w tego typu usługach i posiadające odpowiednie doświadczenie, dla których wynagrodzenie wypłacane jest po całkowitym rozliczeniu inwestycji z klientem.

Spółka zamierza zostać liderem energooszczędności w Polsce. Będzie dostarczać najwyższej jakości instalacje dla klientów indywidualnych, biznesowych i jednostek samorządu terytorialnego. Sprzedaż usług realizowana jest za pośrednictwem systemu latami wypracowanego przez kadrę zarządzającą, który daje bardzo wysokie wskaźniki skuteczności. Strategia rozwoju jest dopasowana do aktualnej sytuacji w aspekcie potrzeb klientów oraz możliwości związanych z funduszami unijnymi na dofinansowanie odnawialnych źródeł energii w Polsce.

Od momentu podpisania umowy, klient przekazuje Spółce pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu oraz wniosków o przyznanie kredytu preferencyjnego po rozliczenie dofinansowania i obsługę certyfikatów zielonych. Klient po podpisaniu umowy ze Spółką jest od samego początku współpracy odciążany z wszelkich obowiązków, co pozwala mu po podjęciu decyzji o realizacji inwestycji na podstawie opracowanego przez spółkę Audytu Energetycznego minimalizować czas poświęcany na nadzorowanie realizowanej inwestycji.

Więcej szczegółów dostępne tutaj >>>